Øster Nykirke Idræts Forening

Sponsorafdelingen

Der er etableret et sponsorudvalg, som sørger for alle sponsorater i ØNIF.

Har du lyst til at være sponsor, så kontakt gerne en fra udvalget.

Gitte Kjær
Tornparken 13
7173 Vonge
Mobil: 29293438
Mailadr. gittebkjaer@hotmail.com 

Pia Thomsen
Tinnetvej 41
7173  Vonge
Mobil 29453034
Mailadr. thomsenfam@email.dk

Kamilla Kjær
Enghavevej 1
7100 Vejle
Mobil 24875730
Mailadr. Kamilla_kjaer93@hotmail.com

Sonja Kjær
Pilevænget 3
7173  Vonge
Mobil 22782550
Mailadr. Sonja.kjaer@privat.dk

Rune Oland Therkildsen
Bygade
7173  Vonge
Mobil 41300981
Mailadr. rot@fogtmann-logistik.dk

Sebastian Therkildsen
Bygade 30
7173  Vonge
Mobil 28703592
Mailadr. Sep_89@hotmail.com