Hallens historie

Den Selvejende Institution Vonge-Kollemorten Hallen
I 1980 blev idéen med en idrætshal i Øster Nykirke sogn født. Der var stiftende generalforsamling d. 10.3.1981, hvor vedtægterne blev godkendt. Der blev indsamlet over kr. 200.000,00 på bare 8 dage, og Ø. Nykirke Sparekasse stillede kr. 300.000,00 til rådighed. Placering af hallen blev besluttet. Planteskolen forærede jorden til udvidelse af boldbanerne. Det første spadestik blev taget 1. juni 1982, og byggeriet gik i gang med mange frivillige.
Der blev arbejdet i weekender, og aftener blev brugt. Den 13.5.1982 blev hallen indviet med stor tilslutning til både reception og aftenfest. Prisen blev 1,4 mill. Men de frivillige kunne ikke hvile på laurbærrene, for nu startede arbejdet med at drive hallen. Driften af kiosken blev organiseret. Rengøringen blev også udført frivilligt. 60 par var på skift halbestyrere.
I 1990 blev hallens første tilbygning lavet. Pladsen til bander, stole og redskaber var blevet for trang. Igen var det frivillige, der trådte til. Prisen androg kr. 124.000, som var sparet sammen.
Idrætsforeningen var i konstant udvikling, så der blev fremsat ønsker om flere omklædningsrum. Men en udvidelse af hallen, som ville inddrage mere jord, var ikke på tale, da baneforholdene for fodboldafdelingen var meget små. Der blev sat nyt loft op i hallen i en påskeferie – igen ved frivillig arbejdskraft.
Midt i 90´erne havde ”Hatten” et ønske om at lave en klub for børn om eftermiddagen og et par aftener om ugen. Flere muligheder blev undersøgt, men et samarbejde med hallens bestyrelse blev lagt. Man enedes om at gå sammen omkring en udvidelse af hallen. Der blev lavet tegninger for projektet med en klub på 120 m2 , som ”Hatten” skulle have rådighed over. 2 ekstra omklædningsrum og flere toiletter var også med i planen. Udvalg blev nedsat, idet arbejdet igen skulle udføres på frivillig basis. I første omgang var det vigtigt at få tilsagn til den økonomiske side af byggeriet, og da det var på plads, gik man i gang. 1.5.1997 blev det første spadestik taget til udvidelsen. Desværre var det nødvendigt at bryde det gamle cafeteria, mødelokale og omklædningsrum ned, da det ikke var bygget til at lave en etage ovenpå. Det var vemodigt. Arbejdet skred frem, og i aug. 1997 blev der holdt rejsegilde. Den 1.2.1998 var Hattens lokaler klar til brug. 1.4.1998 blev kiosken åbnet igen i hallen. Den havde i byggeperioden været i skolens aula. Den 16.8.1998 blev der holdt indvielse af byggeriet. En udvidelse af parkeringspladsen blev belagt med fliser. Endelig var der optimale omklædningsforhold til vore idrætsudøvere.
Herefter kom der gang i Club 99, som startede op under Hatten. De bruger lokalerne flere gange om ugen. Et hold ”Nørklere” er i gang om vinteren. Dagplejerne bruger cafeteriet 1 dag om måneden, hvor de har dagplejen sammen, så børnene kan være sammen. Skolen har brugt cafeteriet i forbindelse med skolens ombygning. Klubben bruger lokalerne i dagtimerne. Sidst på eftermiddagen starter idrætten så, og der er booket op alle hverdage.
I week-ender er der stævner i fodbold, håndbold, og 2. week-end i januar er der fjerkræudstilling. Altsammen giver det en god omsætning i kiosken. Hverdagsaftener er dog lidt sløje. Desværre er der ikke en løsning på dette problem. Vi kan kun opfordre til, at spillerne støtter kiosken, som i den sidste ende støtter idrætten med kr. 25.000,00 årligt.
Hvert år har vi en eller to arbejdsdage, hvor der laves reparationer, males og ryddes op. Et nyt scoringsanlæg blev købt i 1996, da det gamle var nedslidt. Ca. hvert 4. år skal halgulvet slibes og lakeres 2 gange. Det gøres i forbindelse med juleferien, da lakken gerne skal hærde en uges tid. Taget på tilbygningen blev skiftet for at par år siden, idet det var hullet som en si. 120 par passer kiosken – 3 par 1 uge ad gangen. Det er dobbelt så mange halpassere som ved starten. Ordningen kører fint.
Med tiden er der blevet råd til lønnet rengøringshjælp. Det er vigtigt, at lokalerne holdes spæne og rene, da der jo er en del slitage med så mange brugere. Hallen får et årligt tilskud fra kommunen til driften, men skal selv finde en del penge også.
Der lejes reklameplads ud til lokale firmaer, og cafeteriet bruges ofte til private fester. Hvert år i september holdes den årlige høstfestuge i og ved hallen. Lørdag aften til festen samles over 500 festglade mennesker. Skolefest og gymnastikopvisning lægger hallen også gulv til., En bestyrelse, hvor der ikke har været den store udskiftning gennem årene, holder styr på udlejning, indkøb og den daglige drift. Kasserer Lars Jeppesen har været med i alle årene siden 1981. Alle er frivillige og ulønnede.
Nye medlemmer af hallen kan optages ved at betale kr. 200,00 pr. husstand. Der er ca. 500 medlemmer i dag. Fremtiden er svær at spå om, men det er vigtigt, at der bliver støttet op om idrætsforeningen, så der også om 20 år er sport i hallen. I det hele taget – støt op om lokale arrangementer. Det er vigtigt.