Øster Nykirke Idræts Forening

Hallen

Hallen er samlingspunkt for mange aktiviteter i vores lokalområde.

Se hvem der sidder i hallens bestyrelse under fanen “bestyrelser”

Se årsberetning fra hallens formand for 2017 her: FORMANDENS BERETNING