Sponsor & Event

Øster Nykirke Idrætsforening ønsker at være en attraktiv forening for såvel sportsudøvere som trænere, instruktører, bestyrelser og ikke mindst for de sponsorer der beredvilligt stiller sig til rådighed for klubben, se mere om formål længere nede på siden.

Medlemmer i sponsor og event-udvalget er:

Første arrangement blev afholdt d. 8. marts 2018, hvor omkring 120 personer hørte Theis Erichsen fortælle om sin jordomsejling med Havana.

I 2019 var det Morten Spiegelhauer, der fortalte om OperationX.

Lidt mere om baggrunden for Eventudvalget.

Hovedbestyrelsen har i samarbejde med sponsorudvalget oprettet et eventudvalg, hvis primære opgave er, at afholde diverse events til glæde for hele lokalområdet, og specifikt for sponsorer, trænere og bestyrelser.

Ud over dette holder eventudvalget også øje med, hvor der kan skaffes penge til afholdelse af diverse tiltag, og er tovholder, når der i den forbindelse for eksempel etableres et pitstop ved DGI-Hærvejsløbet, som er en af de opgaver, der giver penge i kassen.

Hold øje her på siden, der kommer løbende nyt fra afdelingen, samt opslag om diverse arrangementer.

Har du en god ide, som måske kan føres ud i livet, så kontakt en fra sponsor/event udvalget, som du kan se under fanen “sponsorer”.