Øster Nykirke Idræts Forening

Et svært år i ØNIF, med corona som blind passager

Corona har sat dagsorden for rigtig meget af vores liv i 2020, og i starten af 2021, det har bestemt ikke været nemt at håndtere.

Det er ikke til at forstå

Vi har vist alle tænkt undervejs, at nu går det da for vidt, og det kan da ikke passe at… – men jo, det kan passe, og måske det ikke er gået for vidt, men det har været svært at forstå, at en virus kan betyde så meget for os alle, men det er jo altså tilfældet, og vi er slet ikke ovre det endnu.

Det hele startede i marts måned, hvor Danmark blev lukket ned, lige før vores gymnastikopvisning, og lige før alle hold var færdige med deres indendørshold, det kom som lidt at et chok, eller om ikke andet, en overraskelse for de fleste, men der var ikke andet at gøre, end at lukke ned, aflyse hvad der var planlagt, og følge udviklingen.

Delvis genåbning – men lukket ned igen

Foråret gik, sommeren ligeså og efter sommerferien startede vi lidt op igen, da det nu var muligt, og alle var glade, og uvidende om hvad der ville komme senere på året, så optimismen var intakt, opbakningen ligeså, dog med et lille forbehold på flere hold, da vi godt kunne mærke, og se at tilslutningen ikke var helt så stor, som den plejer, men vi kom i gang igen, hvilket var dejligt.

I November og december gik det så galt igen, vi måtte nu lukke ned for voksentræning, og kun børnene kunne træne, hvilket vi naturligvis var rigtig glade for, dog kom den dag, hvor det blev meldt ud,  at nu lukkede alt ned igen, så der var ingenting at gøre, vi måtte endnu engang melde ud, at ØNIF desværre måtte sætte alt i bero igen, og der er vi så nu, midt i januar 2021, og ved faktisk ikke hvornår vi kan åbne op igen, og vi tør faktisk ikke rigtig tro noget, inden der kommer nye meldinger fra regeringens side.

Der har været en del spørgsmål undervejs

Hvad sker der lige, hvorfor gør i det, hvem bestemmer – ja, der har været en del spørgsmål i dette forløb, også ting som vi jo ikke er rustet til at svare 100% korrekt på, da vi jo ikke er uddannet indenfor sundhedsområdet, og ikke har forudsætningerne for at tolke i forskellige retninger i de restriktioner der er givet. Vi har i hele forløbet valgt at have meget tæt kontakt med Vejle kommune, som har været rigtig gode til at svare på diverse spørgsmål, som vi så har formidlet videre, det har for vores vedkommende fungeret rigtig godt.

Der har desuden været et tæt samspil med hallens bestyrelse, som jo er dem der ”står på mål” for diverse beslutninger omkring omklædning mv. Her skal også lige nævnes, at vores hal er en selvstyrende hal, uden halbestyrer, så forudsætningerne for forskellige fleksible ordninger har været sværere at gennemføre, da det typisk skulle være frivillige der tog tjansen, med risiko for smitte mv.

Der har også været enkelte spørgsmål om tilbagebetaling af kontingent, herunder kan du se hvad DGI/DIF siger om den sag:

”Medlemmer kan ikke kræve at få en del af kontingentet retur, fordi foreningens aktivitet er stoppet i en periode, så medlemmerne ikke kan træne eller for eksempel deltage i en opvisning eller en holdkamp. Kontingentet er udtryk for en betaling for det at være medlem i en idrætsforening, og ikke for en specifik ydelse.

Alligevel kan foreninger opleve, at det kan være nødvendigt, at der træffes beslutninger om kontingentreduktion eller andet. I så fald bør det fremhæves, at det ikke skyldes en juridisk forpligtelse, men at det er en ledelsesmæssig beslutning for at sikre driften og tilgodese medlemmerne.”

I ØNIF har bestyrelserne ikke haft mulighed for at tage en snak om dette, men som udgangspunkt bliver der ingen tilbagebetaling, jævnfør retningslinjerne fra DGI og DIF.

Vi kan kun håbe at vi her i foråret og sommeren igen får fuld gang i ØNIF og alle de aktiviteter, som vi jo alle savner, både voksne og børn.

Hermed også en stor tak til instruktører, trænere og alle jer, der har givet et nap med og i det hele taget tak for alles tålmodighed i denne forunderlige tid, men vi kommer stærkt igen.

Generalforsamling udskudt

Skylder også lige at fortælle at vores årlige generalforsamling, der normalt holdes i slutningen af januar, er udskudt på ubestemt tid, vi håber at kunne afholde det før sommerferien, det er der dog ingen der ved endnu. Skulle du have lyst til at blive en del af hovedbestyrelsen, så træder Rose Laursen tilbage, vi har derfor brug for en kasserer, som kan overtage posten efter hende.

Erna Storgaard

Formand for ØNIF-hovedafdeling