Øster Nykirke Idræts Forening

ØNIF bestyrelser

ØNIF’s bestyrelser ser således ud efter generalforsamling januar 2019:

Hovedbestyrelsen består, ud over de nævnte, at formændene for de 4 afdelinger.