Omkostningsbilag

Her finder du det bilag du skal bruge, hvis du har haft udgifter som ønif skal betale.

Hvis du har en bon fra en butik, er det bilag nok, dog skal det altid aftales med afdelingens formand, om ønif skal betale – sørg for at have styr på det, inden du lægger ud, og notér det på bon, som afleveres til kassereren der sørger for udbetaling og bogføring.

Bilag til øvrige omkostninger, herunder kørsel, finder du her: Køreseddel_2022 i excel format – og her Køreseddel_2022 i pdf format