Øster Nykirke Idræts Forening

Forretningsorden for ØNIF

Forretningsordenen for ØNIF er under udarbejdelse – kommer snarest muligt

Den beskriver det meste om foreningens arbejde og præsicerer roller og ansvar i de enkelte afdelinger – samt diverse faste procedurer.