Øster Nykirke Idræts Forening

Fodbold bestyrelse

Fodbold bestyrelsen ser således ud 2018:

Susanne Storm
Pilevænget 10
7173 Vonge
Tlf.: 30237068
Mail: post@sannes-ks.dk

Leo Kloster (baneansvarlig)
Nordvangen 51
7173 Vonge
Tlf.: 20715133
Mail: lk@dmmas.dk

Thomas Heine Rasmussen
Elmevej 12
7173 Vonge
Tlf. 20707885
Mail: 
thomas_heine@yahoo.dk

Suppleant

Kristian Poulsen