Bestyrelser for ØNIF

ØNIF’s bestyrelser ser således ud (kasserer er midlertidig, Jane fortsætter til vi finder en ny):