Øster Nykirke Idræts Forening

Badminton

Badminton afdelingen i ØNIF – har enkelte tilbud, dog mest til motionisterne.

Er du interesseret i at være træner for nogle børn/juniorer, så hører vi gerne fra dig.