Øster Nykirke Idræts Forening

Sponsorafdelingen

Der er etableret et sponsorudvalg, som sørger for alle sponsorater i ØNIF.

Har du lyst til at være sponsor, så kontakt gerne en fra udvalget.

Michael Lund Jessen
Torphøjvej 7, Kollemorten
7323 Give
Mobil. 20734570
E-Mail: jessen07@hotmail.com

Gitte Kjær
Tornparken 13
7173 Vonge
Mobil: 29293438
E-mail: gittebkjaer@hotmail.com